Trudność wyboru kolorów,
które mają się pojawić we wnętrzu,
polega na znalezieniu klucza tego wyboru.

Tym kluczem może być
barwa krajobrazu,
zastane dziedzictwo kulturowe,
zapamiętana chwila
czy osoba.

Kolory mogą być retuszem architektury albo jej wypełnieniem,
mogą być „przywiązane” do elementów architektury,
albo mogą być całkiem obok.

Jeśliby sięgnąć w krajobraz to dość łatwo zobaczy się kolory pól, pagórków i drzew.

Ale zieleń drzew we wnętrzu podlega „osądowi” i to surowemu "osądowi światła".

To co zielone,
soczyste i bujne w zieleni drzew,
we wnętrzu może wyblaknąć.
Innej ocenie podlega kolor, który pojawia się w wyniku oceny krajobrazu kulturowego czy z wnętrza człowieka.

Sala Gimnastyczna OkocimTrudność wyboru kolorów ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

zobacz archiwum

strzałka do góry
             ⓒ Copyright by Biuro Architekt Kaczmarczyk                        english | espanol | deutsch